Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
Witam serdecznie nazywam się Marek Podgórski. Jestem studentem II roku studiów magisterskich na kierunku Turystyka i Rekreacja AWF w Warszawie. Poniższa ankieta zostanie wykorzystana wyłącznie w mojej pracy magisterskiej, której tematem jest „Baseball jako forma rekreacji dla wszystkich". Z góry dziękuję za rzetelne udzielanie odpowiedzi. Ankieta jest anonimowa

Baseball jako forma rekreacji dla wszystkich - ankieta dla rodziców

* 1. Wiek
• 30-35 lat
• 36-40 lat
• 41-50 lat
• Powyżej 50 lat
* 2. Płeć:
• Kobieta
• Mężczyzna
* 3. Wykształcenie:
• Podstawowe
• Zawodowe
• Średnie
• Wyższe niepełne
• Wyższe pełne
* 4. Ile razy w tygodniu uczestniczy Pan/Pani w aktywności fizycznej?
• W ogóle
• Raz
• Dwa
• Trzy
• Więcej niż cztery
* 5. Ile godzin w tygodniu poświęca Pan/Pani na uczestnictwo w aktywności fizycznej?
• Od 1 do 3
• Od 3 do 5
• Od 5 do 7
• Więcej niż 7
• Nie uczestniczę w żadnej formie aktywności fizycznej
* 6. Czy uważa Pan/Pani że ma wpływ na zainteresowanie aktywnością fizyczną własnych dzieci?
• Tak
• Nie
• Nie mam zdania
* 7. Jak Pana/Pani dziecko/dzieci najczęściej dojeżdża(ją) na zajęcia ruchowe? (Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi)
• Zawożę samochodem
• Komunikacją miejską
• Rower
• Inne
• Nie wiem
* 8. Gdzie Pani/Pan dowiedział(a) się o zajęciach baseballowych?
• W szkole
• W mediach
• Od znajomych
• Od dziecka
* 9. Czy wie Pani/Pan na czym polega baseball?
• Tak
• Nie
* 10. Czy uważa Pani/Pan że baseball jest bezpieczną formą dla Pani/Pana dziecka?
• Tak
• Nie
* 11. Czy uważa Pan/Pani że baseball jest formą w której może uczestniczyć każdy?
• Tak
• Nie
• Nie mam zdania
* 12. Jaki wpływ ma uczestnictwo w zajęciach baseballowych na zdrowie dziecka?
• Pozytywny
• Negatywny
• Nie ma wpływu
* 13. Jak uczestnictwo w zajęciach baseballowych ma wpływ na zachowanie Pani/Pana dziecka?
• Pozytywnie
• Negatywnie
• Nie ma wpływu
* 14. Jaki wpływ ma uczestnictwo w zajęciach baseballowych na wyniki w nauce Pani/Pana dziecka?
• Negatywny
• Pozytywny
• Nie ma wpływu
* 15. Czy Pani/Pana dziecko/dzieci uczestniczy w innych zajęciach ruchowych?
• Tak
• Nie
16. W jakiej innej aktywności ruchowej uczestniczy/uczestniczą Pani/Pana dziecko/dzieci? (możliwość zaznaczenia 3 odpowiedzi)
• Pływanie
• Lekkoatletyka
• Jazda na rowerze
• Tenis
• Narciarstwo zjazdowe
• Piłka Nożna
• Piłka koszykowa
• Piłka siatkowa
• Inne
* 17. Jak długo uczęszcza Pana/Pani dziecko na zajęcia baseballowe?
• Mniej niż rok
• 1-2 lata
• 2-3 lata
• Więcej niż 3 lata
* 18. Czy zna Pani/Pan poniższe odmiany baseballu? (możliwość zaznaczenia czterech odpowiedzi)
• T-ball
• Slow pitch
• Wiffle ball
• Softball
• Inne
• Nie znam żadnej


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .